The Magic Emporium Book

 

fight normativity stickernetPuțină joacă, un dar, o poveste ascunsă wishful-thinking style sub imagini. Cum totul pe acest blog este și nu este al nostru, ce-i al nostru din internet a pornit, în internet se întoarce.

Cum se folosește cartea în imagini: descărcați atașamentul, printați în format A4, puneți într-o mapă și mai departe faceți cum credeți și vreți: scrieți, colorați, desenați, suprapuneți poveștile voastre peste povestea noastră. Have fun.

Cel mai bine: click dreapta pe linkul de dedesubt, save link as (PDF) și deschideți pe calculatoarele voastre. Altfel, e un pdf destul de mare, deci recomandăm răbdare în așteptatul să se încarce online.

….

A bit of play, a gift, a wishful-thinking style story hidden underneath the images. As everything on this blog is and isn’t ours, what is ours cometh from the internet and to the internet shall return!

How can you use your new picturebook: download attachment, print on A4 paper, put in a file and then do as you think and want: write on it, color it, draw over, overlap your stories over ours. Have fun.

The best to do: right click on the link below, save link as (pdf) and open the file on your computer. If not, it is a sizeable pdf, so we recommend lots of patience waiting for it to load online.

 

the magic emporium of Ra net size

Advertisements

Posted January 7, 2015 by poetrybody

%d bloggers like this: